itsetuntemus

Mihin menet ihminen?

Mihin menet ihminen?

Törmäsin opintojen puitteissa Rahel Jaeggin mielenkiintoiseen teokseen Alienation (2014). Alienation on suoraan käännettävissä vieraantumiseksi ja käsitteen tausta on marxilaisessa ajattelussa. Marx käytti vieraantumisen käsitettä kuvatessaan ihmisen tunnetta erillisyydestä suhteessa omaan työhön, sen prosesseihin, lopputuloksiin sekä työyhteisöön.