Esimiesvalmennus

Esimies mahdollistaa tuottavan ja tyytyväisen työelämän. Valmennuksessa pohditaan konkreettisten esimerkkien kautta esimiehen roolia työpaikalla. Valmennuksen aikana käydään läpi omaa roolia ja sen merkitystä sekä reflektoidaan omaa toimintatapaa. Valmennuksen painopistettä voidaan räätälöidä yrityksen ja esimiesten tarpeiden mukaan. Aiheina voivat olla esimerkiksi vuorovaikutukseen, ongelmatilanteisiin, omaan johtamistyyliin ja ryhmädynamiikkaan liittyvät kehittymistoiveet.