Esimiesvalmennus

Esimies mahdollistaa tuottavan ja tyytyväisen työelämän. Valmennuksessa pohdimme konkreettisten esimerkkien kautta esimiehen roolia työpaikalla. Valmennuksen aikana käymme läpi esimiehen roolia sekä reflektoimme omia toimintatapoja. Valmennuksen painopistettä voidaan räätälöidä yrityksen ja esimiesten tarpeiden mukaan. Aiheina voivat olla vuorovaikutukseen, ongelmatilanteisiin, omaan johtamistyyliin ja ryhmädynamiikkaan liittyvät kehittymistoiveet.