Fiksuporukka -valmennus, valmennuksen sisältö ja tavoitteet

Fiksuporukka –työyhteisövalmennus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Valmennus voi pitää sisällään 3-5 puolipäivää kestävää valmennusta. Lisäksi valmennuksessa seurataan yhdessä sovittujen käytäntöjen ja toimintamallien toteutumista yhteisissä parin tunnin juttuhetkissä 3-6 kertaa. Valmennuksen tavoitteena on luoda yhteisiä, konkreettisia käytänteitä ja toimintatapoja, joiden arkeen viemistä myös seurataan. Prosessin lopuksi tehdään vielä yhteenveto, jossa arvioidaan tuloksia ja mietitään tulevaisuuden askelmerkkejä.

 

Lähtötilanteen ja tarpeiden kartoitoitus

Nykytilanteen kartoitus käyttäen jo olemassa olevaa tutkimustietoa kuten henkilöstötutkimuksia ja -raportteja. Johdon ja henkilöstön omia toiveita ja ajatuksia kartoitetaan haastattelukierroksen avulla. Mahdollista on myös tehdä räätälöity kysely.  

 

Yhteiset tapaamiset, 3-5 kertaa

Puolenpäivän moduuleissa käydään läpi teemoittain tärkeäksi koettuja asioita. Tärkeää on yhdessä pohtiminen ja uusien näkökulmien löytäminen. Tapaamisten aikana luodaan konkreettiset toimintamallit ja tavoitteet oman työryhmän toiminnan parantamiseksi. 

 

Seuranta, 3-6 kertaa

Ilman seurantaa ja tukea monet asiat jäävät vain kauniiksi ajatuksiksi. Yhteisillä 1-2 tunnin juttuhetkillä käydään läpi, mitä on saatu aikaan ja miksi. Tavoitteena on myös kannustaa koko porukkaa.

 

Yhteenveto

Kyselyiden ja/tai haastatteluiden kautta katsotaan, mitä muutoksia on saatu aikaan. Yhteenvedon pohjalta tehdään myös suunnitelma, miten jatkossa toimitaan.