Fiksuporukka -työyhteisövalmennus

 

Valmennuksen sisältö ja tavoitteet

Räätälöin valmennuksen yhdessä asiakkaan kanssa. Valmennus pitää sisällään 3-5 puolen päivän sessiota. Lisäksi seuraamme yhdessä sovittujen käytäntöjen ja toimintamallien toteutumista parin tunnin juttuhetkissä 3-6 kertaa. Valmennuksen tavoitteena on luoda yhteisiä, konkreettisia käytänteitä ja toimintatapoja, joiden arkeen viemistä myös seurataan. Prosessin lopuksi teemme vielä yhteenvedon, jossa arvioimme tuloksia ja mietimme tulevaisuuden askelmerkkejä.

 

1. Lähtötilanteen ja tarpeiden kartoitus

Teemme nykytilanteen kartoituksen käyttäen jo olemassa olevaa tutkimustietoa kuten henkilöstötutkimuksia ja -raportteja. Johdon ja henkilöstön omia toiveita ja ajatuksia kartoitetaan haastattelukierroksen avulla. Mahdollista on myös tehdä oma räätälöity kysely.  

 

2. Yhteiset tapaamiset, 3-5 kertaa

Puolenpäivän moduuleissa käymme läpi teemoittain tärkeäksi koettuja asioita. Tärkeää on yhdessä pohtiminen ja uusien näkökulmien löytäminen. Tapaamisten aikana luodaan konkreettiset toimintamallit ja tavoitteet oman työryhmän toiminnan parantamiseksi. 

 

3. Seuranta, 3-6 kertaa

Ilman seurantaa ja tukea monet asiat jäävät vain kauniiksi ajatuksiksi. Yhteisillä 1-2 tunnin juttuhetkillä käydään läpi, mitä on saatu aikaan ja miksi. 

 

4.Yhteenveto

Kyselyiden ja/tai haastatteluiden kautta katsomme, mitä muutoksia on saatu aikaan. Yhteenvedon pohjalta teemme myös suunnitelman, miten jatkossa toimitaan.