Hei, hauska tavata. Minä olen Jaana.


Taustani on isoissa suomalaisissa yrityksissä, joissa olen työskennellyt muun muassa asiantuntijana, kouluttajana ja henkilöstön kehittämispäällikkönä.  Koulutustaustaltani olen sosiaalipsykologi (YTM) ja viestintätieteilijä (FM). 

Työskentelytapani on valmentava ja ratkaisukeskeinen. Olennaisinta on löytää ihmisten oma kyky luoda uusia näkökulmia ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin tai tilanteisiin, joissa tarvitaan kehittymistä. Patenttiratkaisuja yksilöiden tai ryhmien ongelmiin on harvoin. Jokainen tilanne, ihminen ja ryhmä on minulle ainutlaatuinen. Parhaimmat ratkaisut löytyvät ihmisiltä itseltään. Minun tärkein tehtäväni on oivalluttaa yksilöt ja ryhmät löytämään nämä ratkaisut.

Minulle keskeisiä arvoja työelämässä ovat luottamus, itsetuntemus, vastuunottaminen, merkityksellisyys ja vuorovaikutus. Näistä arvoista muodostuu kehikko, jonka varaan voidaan rakentaa tuottavaa, eettistä ja hyvinvointia lisäävää työelämää suomalaiseen yhteiskuntaan.

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!