Puolen päivän teemavalmennus,

kesto 3 tuntia

 

Valmennuksen tavoitteena on herätellä miettimään omaa tapaa toimia sekä antaa eväitä uusien näkökulmien etsimiseen. Teemoina ovat luottamus työpaikalla, vastuunottaminen työssä, työryhmän viestintä ja vuorovaikutus sekä työnmerkityksellisyys ja motivaatio. Teemoja on mahdollisuus muokata yrityksen ja henkilöstön tarpeiden mukaan.

 

Lisää luottamusta työpaikalla

Pohditaan yhdessä konkreettisten esimerkkien kautta luottamuksen ilmenemistä työpaikoilla ja millä tavalla se heijastuu esimerkiksi asiakkaisiin. Keskustellaan, miksi luottamus on tärkeää työssä ja työelämässä ylipäätään ja miten omalla toiminnallaan voi lisätä luottamusta työpaikoilla.  

 

Otetaan vastuuta

Mietitään yhdessä mitä vastuunottaminen tarkoittaa käytännössä jokapäiväisessä työssä ja mikä merkitys sillä on. Pohditaan myös mahdollistaako organisaatio vastuunottamisen ja arkijärjenkäytön. Käydään läpi käytänteitä, millä tavoin vastuuottamista lisätään käytännön työssä.

 

Viestimällä fiksummaksi työryhmäksi

Pohditaan yhdessä konkreettisten esimerkkien kautta viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä työryhmässä. Keskustellaan miten viestitään, kenelle viestitään ja millä tavalla viestitään. Mietitään keinoja, joilla viestinnän käytäntöjä saadaan sujuviksi ja työtä tukeviksi.

 

Merkityksellistä työtä!

Pohditaan, millainen työ on merkityksellistä ja miten merkityksellisyys syntyy. Käydään läpi merkityksellisyyden ja motivaation välistä suhdetta. Mietitään konkreettisia keinoja, millä tavoin omassa työssä voi lisätä merkityksellisyyttä ja motivaatiota.